Zákon č. 187/1950 Zb.Zákon o zdokonalení živočíšnej výroby

(v znení č. 6/1951 Zb., 82/1952 Zb.)

Čiastka 71/1950
Platnosť od 28.12.1950 do30.09.1961
Účinnosť od 01.01.1953 do30.09.1961
Zrušený 66/1961 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovením § 1 predpisu č. 6/1951 Zb. nadobúda zákon č. 187/1950 Zb. účinnosť od 15. februára 1951.