Nariadenie č. 179/1950 Zb.Nariadenie o dôležitých dôvodoch na výpoveď chránených nájmov alebo na ich zrušenie bez výpovede

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 40/1964 Zb.