Nariadenie vlády č. 175/1950 Zb.Nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu

Čiastka 70/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1951 do31.03.1964
Zrušený 99/1963 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 - 31.03.1964