Nariadenie vlády č. 172/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o hospodárení s niektorými miestnosťami

(v znení č. 52/1955 Zb.)

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do30.04.1990
Účinnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Zrušený 116/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1955 - 30.04.1990 52/1955 Zb.
01.01.1951 - 02.12.1955