Zákon č. 170/1950 Zb.Zákon o zdravotníckych povolaniach

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1951 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1951 - 30.06.1966

Pôvodný predpis

27.12.1950