Zákon č. 168/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.