Zákon č. 166/1950 Zb.Zákon o niektorých opatreniach v odbore vojenského súdnictva

Čiastka 69/1950
Platnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 27.12.1950 do31.12.1952
Zrušený 64/1952 Zb.

OBSAH