Vyhláška č. 164/1950 Zb.Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky

Čiastka 67/1950
Platnosť od 23.12.1950
Účinnosť od 23.12.1950

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.12.1950 Aktuálne znenie