Nariadenie vlády č. 159/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť ministerstiev

Čiastka 66/1950
Platnosť od 20.12.1950 do31.12.1970
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.