Nariadenie vlády č. 156/1950 Zb.Nariadenie o výkone pôsobnosti v odbore sociálneho zabezpečenia účastníkov bojov za nezávislosť a oslobodenie Československej republiky

Čiastka 65/1950
Platnosť od 19.12.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.11.1950 do31.12.1951
Zrušený 102/1951 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1950 - 31.12.1951