Zákon č. 148/1950 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných dopravných podnikoch

Čiastka 62/1950
Platnosť od 24.11.1950 do31.07.1952
Účinnosť od 24.11.1950 do31.07.1952
Zrušený 34/1952 Zb.