Nariadenie vlády č. 146/1950 Zb.Nariadenie o prenesení správnej pôsobnosti s veliteľstiev oblastí na veliteľstvá okruhov

Čiastka 61/1950
Platnosť od 24.11.1950 do01.05.1961
Účinnosť od 15.10.1950 do01.05.1961
Zrušený 40/1961 Zb.

OBSAH