Nariadenie vlády č. 137/1950 Zb.Nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach niektorých pôdohospodárskych škôl na Ministerstvo pôdohospodárstva

Čiastka 58/1950
Platnosť od 18.10.1950 do31.12.1952
Účinnosť od 01.09.1950 do31.12.1952
Zrušený 108/1952 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1950 - 31.12.1952