Nariadenie vlády č. 134/1950 Zb.Nariadenie o registrácii chmeľníc

Čiastka 57/1950
Platnosť od 11.10.1950 do30.06.1957
Účinnosť od 11.10.1950 do30.06.1957
Zrušený 39/1957 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.10.1950 - 30.06.1957