Nariadenie vlády č. 132/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa obec Roudnička pripojuje k Hradci Královej

Čiastka 56/1950
Platnosť od 29.09.1950
Účinnosť od 01.10.1950

OBSAH