Nariadenie vlády č. 131/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov

Čiastka 55/1950
Platnosť od 16.09.1950
Účinnosť od 01.01.1966