Nariadenie č. 130/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný a spravovací poriadok Štátneho výboru pre vysoké školy a bližšie upravuje jeho pôsobnosť

Čiastka 54/1950
Platnosť od 30.08.1950 do05.10.1956
Účinnosť od 30.08.1950 do05.10.1956
Zrušený 46/1956 Zb.