Nariadenie č. 127/1950 Zb.Nariadenie o preskúšaní projektov na zásobovanie vodou výrobných podnikov a liečebných a ošetrovacích ústavov a projektov úpravní vody, ako aj o zabezpečení ich uskutočňovania

Čiastka 51/1950
Platnosť od 30.08.1950
Účinnosť od 30.08.1950