Nariadenie vlády č. 114/1950 Zb.Nariadenie o penzijnom a úrazovom zabezpečení zamestnancov v pragmatikálnom alebo regulovanom služobnom pomere prevzatých do služieb národných podnikov, zriadených z bývalých štátnych podnikov, alebo do služieb niektorých iných národných podnikov

Čiastka 46/1950
Platnosť od 01.08.1950 do31.12.1975
Účinnosť od 01.04.1950 do31.12.1975
Zrušený 121/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Pokiaľ ide o zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 63/1950 Sb., nadobúda nariadenie vlády dňom 1. júla 1950.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1950 - 31.12.1975