Nariadenie vlády č. 11/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia

Čiastka 5/1950
Platnosť od 27.02.1950 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1950 do31.12.1951
Zrušený 102/1951 Zb.

OBSAH