Nariadenie č. 10/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa upravuje spôsob prevádzky lekární

Čiastka 4/1950
Platnosť od 08.02.1950 do30.06.1966
Účinnosť od 08.02.1950 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.02.1950 - 30.06.1966