Vyhláška č. 9/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o zaistení hospodárskej spolupráce, podpísanom v Prahe dňa 4. júla 1947

Čiastka 4/1949
Platnosť od 27.01.1949
Účinnosť od 11.02.1949