Nariadenie vlády č. 88/1949 Zb.Nariadenie o sbere a odbyte sberných surovín

Čiastka 28/1949
Platnosť od 08.04.1949 do29.04.1951
Účinnosť od 08.03.1949 do29.04.1951
Zrušený 34/1951 Zb.