Vyhláška č. 83/1949 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 18. januára 1949, č. 10 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o komunálnych podnikoch a vydáva ich štatút (štatút komunálnych podnikov).

Čiastka 26/1949
Platnosť od 01.04.1949 do31.12.1950
Účinnosť od 01.04.1949 do31.12.1950
Zrušený 167/1950 Zb.