Nariadenie vlády č. 73/1949 Zb.Nariadenie o sociálnom poistení príslušníkov vojenských oddielov, pridelených na banské alebo iné práce

Čiastka 23/1949
Platnosť od 19.03.1949 do02.09.1953
Účinnosť od 01.03.1949 do02.09.1953
Zrušený 74/1953 Zb.