Nariadenie vlády č. 72/1949 Zb.Nariadenie o obvodných tajomníkoch

Čiastka 23/1949
Platnosť od 19.03.1949 do31.12.1951
Účinnosť od 19.03.1949 do31.12.1951
Zrušený 119/1951 Zb.