Zákon č. 69/1949 Zb.Zákon o jednotných poľnohospodárskych družstvách.

(v znení č. 120/1949 Zb., 120/1949 Zb.)

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do30.09.1959
Účinnosť od 15.03.1949 do30.09.1959
Zrušený 49/1959 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1949 - 30.09.1959 120/1949 Zb.