Zákon č. 68/1949 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o dávke z majetkového prírastku a o dávke z majetku.

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 15.03.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.