Zákon č. 66/1949 Zb.Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949
Účinnosť od 15.03.1949

OBSAH