Zákon č. 66/1949 Zb.Zákon o predbežnom vykonávaní medzinárodných hospodárskych smlúv všeobecnej povahy

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949
Účinnosť od 15.03.1949

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1949 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.03.1949