Zákon č. 65/1949 Zb.Zákon o oceňovaní

Čiastka 22/1949
Platnosť od 15.03.1949 do26.12.1951
Účinnosť od 15.03.1949 do26.12.1951
Zrušený 108/1951 Zb.