Zákon č. 62/1949 Zb.Zákon o minimálnach verejných odpočivných (zaopatrovacích) platoch a o zmene niektorých ustanovení, upravujúcich penzijné nároky a nstup do výslužby, ako aj o niektorých výhodách pre štátnych zamestnancov

Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949 do31.12.1956
Účinnosť od 01.10.1948 do31.12.1956
Zrušený 55/1956 Zb.