Zákon č. 61/1949 Zb.Zákon ktorým sa upravujú niektoré pomery v odbore stavebnej obnovy na Slovensku

Čiastka 21/1949
Platnosť od 12.03.1949
Účinnosť od 12.03.1949

OBSAH