Vyhláška č. 57/1949 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení vládneho nariadenia zo dňa 25. januára 1949, č. 12 Sb., o pôdohospodárskych referátoch krajských národných výborov

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 11.03.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.03.1949 - 16.05.1954