Vyhláška č. 55/1949 Zb.Vyhláška o koordinácii koncertných a artistických produkcií

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do30.12.1957
Účinnosť od 11.03.1949 do30.12.1957
Zrušený 82/1957 Zb.