Zákon č. 52/1949 Zb.Zákon o hlásení obyvateľstva a o povoľovaní pobytu cudzincom.

(v znení č. 76/1957 Zb., 68/1965 Zb.)

Čiastka 20/1949
Platnosť od 11.03.1949 do31.12.1982
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.1982
Zrušený 135/1982 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 22, ktoré nadobúda účinnosť 11. marca 1949