Nariadenie vlády č. 46/1949 Zb.Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania.

Čiastka 19/1949
Platnosť od 08.03.1949
Účinnosť od 08.03.1949