Vyhláška č. 42/1949 Zb.Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb.

Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949
Účinnosť od 10.04.1948
Redakčná poznámka

Toto vyhlásenie bolo schválené vládou na jej schôdzke , konanej dňa 21.10.1947, a vstúpilo do účinosti 30 dní po podpise.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.04.1948 Aktuálne znenie