Zákon č. 4/1949 Zb.Zákon o pracovnom pomere domovníckom

Čiastka 3/1949
Platnosť od 26.01.1949 do31.12.1965
Účinnosť od 01.01.1949 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.