Nariadenie č. 37/1949 Zb.Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují

Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do30.09.1951
Účinnosť od 28.02.1949 do30.09.1951
Zrušený 84/1951 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1949 - 30.09.1951

Pôvodný predpis

28.02.1949