Nariadenie vlády č. 36/1949 Zb.Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů

Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do16.05.1954
Účinnosť od 01.03.1949 do16.05.1954
Zrušený 13/1954 Zb.