Nariadenie vlády č. 34/1949 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948

Čiastka 14/1949
Platnosť od 24.02.1949 do14.10.1990
Účinnosť od 24.02.1949 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.02.1949 - 14.10.1990

Pôvodný predpis

24.02.1949