Vyhláška č. 31/1949 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Smluve o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík, podpísanej v Moskve dňa 11. decembra 1947.

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 11/1949
Platnosť od 20.02.1949
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Ratifikačné listiny boly vymenené v Prahe dňa 15. júna 1948; týmto dňom nadobudla táto smluva podľa svojho čl. 19. účinnosť obchodná a plavebná smluva medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík zo dňa 25. marca 1935, č. 61 Sb.