Nariadenie vlády č. 284/1949 Zb.Vládne nariadenie o prenesení pôsobnosti vo veciach ochranných známok a ochranných vzoriek a modelov na Patentný úrad.

Čiastka 89/1949
Platnosť od 31.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 Aktuálne znenie