Zákon č. 280/1949 Zb.Zákon o územnom plánovaní a výstavbe obcí.

Čiastka 88/1949
Platnosť od 30.12.1949 do31.12.1958
Účinnosť od 01.09.1956 do31.12.1958
Zrušený 87/1958 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia §§ 1 až 5, 15 a 16, 19, 21 a 24 až 29 zákona, pokiaľ sa týkajú územného plánovania, nadobúdajú účinnosť dňom 1. júna 1950 (predpis č. 51/1950 Zb.). Ustanovenia §§ 6 až 8, ako i ustanovenia §§ 15, 16, 19, 20 až 27, § 28 (s výnimkou odseku 1 č. 19) a § 29 zák...