Nariadenie vlády č. 276/1949 Zb.Vládne nariadenie ktorým sa určuje deň, ktorým sa okresné národné výbory ujímajú výkonu pôsobnosti vo veciach verejného vymeriavania a mapovania.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.01.1950

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 Aktuálne znenie