Zákon č. 274/1949 Zb.Zákon o vyberaní náhradných prirážok k priamym daniam na daňový rok 1950.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 29.12.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

OBSAH