Zákon č. 273/1949 Zb.Zákon o sústavnej elektrizácii vidieka.

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949
Účinnosť od 01.01.1949