Zákon č. 269/1949 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národnom poistení

Čiastka 87/1949
Platnosť od 29.12.1949 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1950 do31.12.1956
Zrušený 54/1956 Zb.
Redakčná poznámka

Účinnosť s výnimkami uvedenými v čl. III ods. 1 a 2.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1950 - 31.12.1956
01.10.1948 - 31.12.1949 Delená účinnosť