Zákon č. 261/1949 Zb.Zákon o organizácii výskumníctva a technického rozvoja.

(v znení č. 185/1950 Zb., 94/1951 Zb.)

Čiastka 83/1949
Platnosť od 23.12.1949 do07.04.1955
Účinnosť od 06.12.1951 do07.04.1955
Zrušený 14/1955 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušuje sa tento zákon, pokiaľ je v rozpore s nariadením č. 94/1951 Zb. alebo predpismi upravujúcimi úlohy a činnosť Štátneho úradu plánovacieho (§ 2 predpisu č. 94/1951 Zb. s účinnosťou od 6. decembra 1951).